Ga naar de inhoud

Houvast voor docent, ruimte voor leerling

CKV-lab kiest bewust niet voor een kunsthistorische methodiek, maar voor een context-gerelateerde methodiek. De methode biedt opdrachten aan met onderwerpen die binnen de samenleving spelen.

CKV-lab sluit aan bij de verschillende visies op onderwijs. De methode kan klassikaal, in groepen en individueel gevolgd worden. Theorie, praktische opdrachten, culturele activiteiten en onderzoek zijn per module geïntegreerd. Hierdoor houdt de docent zicht op leerprocessen die zich binnen en buiten de les afspelen.

Binnen deze methodische lijn is er ruimte voor de leerling om zijn eigen weg te vinden. Via de verkenning van het onderwerp, meningsvorming en een kijkje in de keuken van de kunstenaar komt de leerling uit bij een praktische opdracht. Samen met de voorbereiding op de culturele activiteit resulteert dit in een analyse van- en reflectie op de beleving. In de afsluitende multidisciplinaire onderzoeksopdracht komen alle elementen uit de methodische lijn samen.

Impressie

'CKV-lab werkt als een vliegwiel waarin de leerling wordt gemotiveerd om zich te verdiepen in achtergronden van kunst en beweegredenen van kunstenaars.'

Inhoud

Persoonlijke beleving van kunst en cultuur

CKV-lab helpt de leerling een beeld te vormen van de culturele en kunstzinnige omgeving, door deze te bekijken vanuit verschillende perspectieven: de kunst zelf, de context waarin deze functioneert, de digitale leefwereld en vanuit algemeen en persoonlijk burgerschap. Deze zaken dragen bij tot de persoonlijke beleving van kunst en cultuur.

Ook biedt CKV-lab opdrachtblokken aan met onderwerpen van kunst en cultuur die binnen de samenleving spelen. Hierin staan de volgende vragen centraal: wat is kunst, wat is de maatschappelijke en persoonlijke betekenis ervan en wat is de gangbare, authentieke en steeds veranderende visie op kunst.

CKV-lab kiest in tegenstelling tot Kunst Algemeen bewust niet voor een kunsthistorische methodiek, maar voor een context-gerelateerde.

Vaste opbouw van de modules

Elke module kent de volgende opdrachtenblokken:

  1. Verkenning
  2. Wat vind jij?
  3. Het vak
  4. Aan het werk
  5. Opdracht
  6. Wat wil ik ontdekken?
  7. Culturele activiteit
  8. Onderzoek
  9. Eindreflectie

Elke module wordt afgesloten met een onderzoeksopdracht. Deze afsluitende interdisciplinaire opdracht is gebouwd rond domeinen en dimensies.

Kijk voor meer informatie op onze productwebsite!

INNOVATORS
Bieslook 2E
6942 SG Didam
Volg ons

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg ons via de volgende kanalen:

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van alle updates!


© 2024 INNOVATORS Gerealiseerd door: BIG FAT Internet