Leren moet een ervaring zijn.

INNOVATORS MBO Academy

Waar?

Theater Orpheus
Churchillplein 1, Apeldoorn

Bereikbaarheid

Orpheus ligt aan de rand van het stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met het eigen vervoer als met het openbaar vervoer

Wanneer?

Woensdag 15 november 2023

Wie?

Voor iedereen die werkzaam is in het middelbaar beroepsonderwijs.

Innovatie en inspiratie

Op 15 november is het zover! De INNOVATORS Academy voor alle onderwijsprofessionals uit het MBO. Deze inspirerende dag bestaat uit 3 elementen: interactieve workshops, kennisdeling en nascholing door interessante sprekers & experts. We sluiten af met een giller van een show gegeven door cabaretier, muzikant en verhalenverteller Kasper van Kooten.

Kortom, een dag die je niet wil missen. En… je hoeft geen gebruik te maken van je professionaliseringsbudget, want deelname is helemaal gratis!

Dit kun je verwachten:

 • Interactieve workshops door experts uit jouw vakgebied
 • Lezingen door interessante sprekers
 • Methodepresentaties door de INNOVATORS
 • Kennisdeling met vakgenoten
 • De Academy is geheel verzorgd, dus je lunchpakket en borrelplank mag je thuis laten
 • Een giller van een eindshow!

Voor wie?

Door het brede karakter is de INNOVATORS Academy interessant voor alle onderwijsprofessionals, maar in het bijzonder voor docenten:
 • ICT / Digitale vaardigheden;
 • (Digitaal) burgerschap;
 • Rekenen;
 • Nederlands;
 • Engels;
 • Duits.

Het programma

Zo kan je nu alvast kijken waar jij bij wilt zijn! Het programma wordt nog verder aangevuld.
9:15 - 10:00

Innovators
INNOVATORS
Instruct - DO-IT - VODIX

Tijdens de inloop zullen de INNOVATORS jouw onder het genot van een klein ontbijtje en een kopje koffie vertellen wie wij zijn en wat wij doen.

Richard van Hooijdonk

De nieuwe generaties komen terecht in de meest geavanceerde wereld ooit, waar alles steeds meer gedigitaliseerd is. Het is dan ook belangrijk dat scholen hen goed voorbereiden op de toekomst. We gaan het onderwijs radicaal veranderen. In de wereld van morgen hebben we nieuwe skills nodig. Daarbij gaat het niet alleen over technologie, maar juist ook de zachte skills. Digitale leerroutes leveren onderwijs op maat en kunstmatige intelligentie ondersteunt docent en leerling. De school van morgen is een laboratorium. Offline en online. Een combinatie van samen leren en experimenteren. Doe jij al mee?

In dit half uurtje nemen we je mee in de methodes die wij aanbieden.

11:00 - 11:25 uur

Josée Huybers en Mark van den Bos
Uitgeverij Instruct

In deze presentatie nemen Josée en Mark je mee in de wereld van digitale geletterdheid.

DIGIT is de oplossing voor iedereen die zijn computer- en digitale vaardigheden wil verbeteren, jong én oud. DIGIT wordt breed toegepast in alle lagen van het onderwijs en is een toonaangevende adaptieve online methode voor digitale vaardigheden in het mbo. Daarnaast is DIGIT ook het antwoord voor alle docenten die hun vaardigheden willen bijspijkeren.

11:00 - 11:25 uur

Thijmen van Sprang en Hafida Makioui
Uitgeverij Instruct

Dé methode voor Nederlands, Engels en Duits in het mbo. Met een volwassen en eigentijdse benadering biedt FIX studenten een doorlopende leerlijn voor Nederlands (niveau 1F, 2F en 3F), Engels (niveau A1, A2, B1 en B2) en Duits (opstartniveau, A1, A2 en B1) aan. Daarnaast zijn de eenvoudige bediening en heldere overzichten voor de docent prettig om mee te werken.

11:00 - 11:25 uur

Merel Hoveling
Vodix

Burgerschap en LOB voor het mbo, dat is Generation 24/7. Burgerschap is een verplicht vak in het mbo dat op heel veel verschillende manieren wordt (vorm)gegeven. Dit is logisch, want het vak moet herkenbaar zijn voor alle studenten, ook al hebben ze andere beroepsprofielen. Daarnaast wordt het gegeven door docenten met uiteenlopende studieachtergrond, zijn er geen duidelijke eisen en is er geen concrete stofomschrijving. Die hordes neemt Generation 24/7 weg.

Ook het voor LOB ontwikkelde materiaal is op maat gemaakt zodat het toepasbaar is op de persoonlijke situatie van iedere student. Binnen de vijf competenties voor LOB biedt Generation 24/7 ondersteuning voor de docent en studenten door middel van loopbaangesprekken, een opdrachtenmagazijn waarin mogelijkheden tot waardevolle ervaringen voor studenten staan beschreven en reflecteren en het vastleggen van het traject door de student wordt begeleid.

11:00 - 11:25 uur

Britt de Roos en Enisa Jahic
Uitgeverij Instruct

GRIP Rekenen biedt mbo-studenten een doorlopende leerlijn aan voor niveau 2A, 2F en 3F. Daarnaast zijn de eenvoudige bediening en heldere overzichten voor de docent prettig om mee te werken.

GRIP Rekenen sluit volledig aan bij de nieuwe rekeneisen en is opgebouwd uit de vijf functionele domeinen die daarin zijn beschreven, aangevuld met de domeinen Basisvaardigheden en Examentraining.

De student kan op niveau 2, 3 of 4 aan de slag. De docent kan differentiëren en onderdelen aan of uitzetten. Zo heeft iedere student zijn eigen virtuele leerroute. Deze leerroute bevat een uitgebreid scala van theorie, video's en opdrachten.

GRIP Rekenen is praktisch en realistisch, vanwege het toepassen van aansprekende contexten in de leerroutes. De context wordt geboden in vijf thema's die aansluiten op de belevingswereld van de student: Studie en Werk, Vervoer, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap.

In dit half uurtje neemt een docent die met een methode werkt je mee in de toepassing ervan.

11:35 - 12:00 uur

In deze sessie laat een vakdocent zien hoe hij/zij gebruik maakt van de methode.

DIGIT is de oplossing voor iedereen die zijn computer- en digitale vaardigheden wil verbeteren, jong én oud. DIGIT wordt breed toegepast in alle lagen van het onderwijs en is een toonaangevende adaptieve online methode voor digitale vaardigheden in het mbo. Daarnaast is DIGIT ook het antwoord voor alle docenten die hun vaardigheden willen bijspijkeren.

11:35 - 12:00 uur

In deze sessie laat een vakdocent zien hoe hij/zij gebruik maakt van de methode.

Dé methode voor Nederlands, Engels en Duits in het mbo. Met een volwassen en eigentijdse benadering biedt FIX studenten een doorlopende leerlijn voor Nederlands (niveau 1F, 2F en 3F), Engels (niveau A1, A2, B1 en B2) en Duits (opstartniveau, A1, A2 en B1) aan. Daarnaast zijn de eenvoudige bediening en heldere overzichten voor de docent prettig om mee te werken.

11:35 - 12:00 uur

In deze sessie laat een vakdocent zien hoe hij/zij gebruik maakt van de methode.

Burgerschap en LOB voor het mbo, dat is Generation 24/7. Burgerschap is een verplicht vak in het mbo dat op heel veel verschillende manieren wordt (vorm)gegeven. Dit is logisch, want het vak moet herkenbaar zijn voor alle studenten, ook al hebben ze andere beroepsprofielen. Daarnaast wordt het gegeven door docenten met uiteenlopende studieachtergrond, zijn er geen duidelijke eisen en is er geen concrete stofomschrijving. Die hordes neemt Generation 24/7 weg.

Ook het voor LOB ontwikkelde materiaal is op maat gemaakt zodat het toepasbaar is op de persoonlijke situatie van iedere student. Binnen de vijf competenties voor LOB biedt Generation 24/7 ondersteuning voor de docent en studenten door middel van loopbaangesprekken, een opdrachtenmagazijn waarin mogelijkheden tot waardevolle ervaringen voor studenten staan beschreven en reflecteren en het vastleggen van het traject door de student wordt begeleid.

11:35 - 12:00 uur

In deze sessie laat een vakdocent zien hoe hij/zij gebruik maakt van de methode.

GRIP Rekenen biedt mbo-studenten een doorlopende leerlijn aan voor niveau 2A, 2F en 3F. Daarnaast zijn de eenvoudige bediening en heldere overzichten voor de docent prettig om mee te werken.

GRIP Rekenen sluit volledig aan bij de nieuwe rekeneisen en is opgebouwd uit de vijf functionele domeinen die daarin zijn beschreven, aangevuld met de domeinen Basisvaardigheden en Examentraining.

De student kan op niveau 2, 3 of 4 aan de slag. De docent kan differentiëren en onderdelen aan of uitzetten. Zo heeft iedere student zijn eigen virtuele leerroute. Deze leerroute bevat een uitgebreid scala van theorie, video's en opdrachten.

GRIP Rekenen is praktisch en realistisch, vanwege het toepassen van aansprekende contexten in de leerroutes. De context wordt geboden in vijf thema's die aansluiten op de belevingswereld van de student: Studie en Werk, Vervoer, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap.

12:00 - 13:00 uur

De Academy is geheel verzorgd, dus je lunch mag je thuislaten.

Dit is inspiratieronde 1. We hebben een heel breed scala aan workshops & presentaties voor je. Achter elke sessie staat tussen haakjes welk interessegebied het meest aangehaald wordt. De lijst wordt nog verder aangevuld!

Rita Sessink
Rita Sessink
Onderwijsontwikkelaar

Aanleiding:
Leven Lang Leren neemt een belangrijke plaats in op het mbo. Studenten worden middels de vijf LOB-competenties begeleid en gecoacht in een Leven Lang Leren, zodat zij straks goed toegerust zijn om te kunnen functioneren in een snel veranderende en innoverende maatschappij.
Het in gesprek gaan met de mbo student over zijn loopbaanontwikkeling blijkt in de onderwijspraktijk niet altijd gemakkelijk te zijn. De vraag is: Op welke wijze kun je samen met de student reflecteren en het activeren om zich verder te blijven ontwikkelen? Het loopbaangesprek is de rode draad van loopbaanontwikkeling.

Doel:
Docenten gaan interactief met elkaar aan de slag met het LOB-thema ‘In gesprek met de student’. Docenten onderzoeken de mogelijkheden om met de student in dialoog te gaan, met als doel te reflecteren op ervaringen en competenties. Vervolgens kan de student actief aan de slag om zich verder te ontwikkelen.

Werkwijze:
Docenten krijgen informatie en delen kennis met elkaar over LOB en gaan interactief aan de slag met het thema. Een belangrijk hulpmiddel voor het reflecteren op ervaringen en competenties is het loopbaangesprek. Docenten onderzoeken de mogelijkheden voor hun eigen onderwijspraktijk.

Volgt

Volgt

13:00 - 13:40

Volgt

Volgt

13:00 - 13:40

Volgt

Volgt

Dit is inspiratieronde 2. We hebben een heel breed scala aan workshops & presentaties voor je. Achter elke sessie staat tussen haakjes welk interessegebied het meest aangehaald wordt. De lijst wordt nog verder aangevuld!

Tim Groenenboom
Stichting Lezen en Schrijven

Met gamification en 'serious games' wil Stichting Lezen en Schrijven laaggeletterden ouders / verzorgers en laagtaalvaardige jongeren motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren. Om dat te doen hebben ze twee games ontwikkeld. Een game is een positieve en plezierige manier om nieuwe dingen te leren. En dat helpt dan weer bij het motiveren om aan basisvaardigheden te werken.

Één van deze twee games, een app waarvan de naam nog even geheim blijft, wordt deze dag gepresenteerd en mag iedereen mee naar huis nemen!

Volgt

Volgt

Jeroen Basten

Jeroen Basten is behalve docent mens en maatschappij en ICT ook auteur van de digitale lesmethode Paspoort21 en pionier van het eerste uur rondom kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Hij heeft reeds twee boeken over ChatGPT op zijn naam en verzorgt workshops over AI en onderwijs door heel het land.
In de Workshop ‘EHBPO’, ofwel ‘Eerste Hulp Bij Prompting voor het Onderwijs’, gaat Jeroen in op de specifieke kunst van het opstellen van prompts die optimaal zijn voor een onderwijsomgeving, zodat leerkrachten en andere belanghebbenden er het meeste uit kunnen halen voor hun beroepspraktijk. De workshop heeft een praktische insteek. Het is nodig een device mee te brengen en een account te hebben voor ChatGPT.

Patricia van Slobbe

In deze sessie neemt Patricia je mee aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk, praktische werkvormen, en helder beschreven mogelijkheden mee in de wereld van de ‘activerende digitale didactiek’. Deze sessie is bedoeld om je te inspireren en te motiveren om toegankelijke ICT-toepassingen vol vertrouwen in te zetten in je lessen en bij je lesorganisatie. Ontdek hoe leuk en zinvol het toepassen van ICT in je les kan zijn!

Volgt

Volgt

14:30 - 15:00

Even een paar momentjes ontspannen onder het genot van een lekker bakkie.

Innovators VO Academy Linda Vonhof
Linda Vonhof

De workshop biedt inzicht in de digitale belevingswereld van jongeren. Welke trends zien we als het gaat om hun gebruik van internet, sociale media en games? Wat zeggen de laatste onderzoeken over de relatie tussen digitale media en hun wereldbeeld, vriendschappen en (mentale) gezondheid? Onderwerpen als beïnvloeding, desinformatie en online sociale veiligheid komen aan de orde.

Linda Vonhof is spreker, trainer en auteur op het gebied van mediawijsheid en digitaal burgerschap. Linda is mede-oprichter van Social Media Wijs: een trainingsbureau dat al 12,5 jaar actief is in het onderwijs.

Patricia van Slobbe

In deze sessie neemt Patricia je mee aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk, praktische werkvormen, en helder beschreven mogelijkheden mee in de wereld van de ‘activerende digitale didactiek’. Deze sessie is bedoeld om je te inspireren en te motiveren om toegankelijke ICT-toepassingen vol vertrouwen in te zetten in je lessen en bij je lesorganisatie. Ontdek hoe leuk en zinvol het toepassen van ICT in je les kan zijn!

Jeroen Basten

Jeroen Basten is behalve docent mens en maatschappij en ICT ook auteur van de digitale lesmethode Paspoort21 en pionier van het eerste uur rondom kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Hij heeft reeds twee boeken over ChatGPT op zijn naam en verzorgt workshops over AI en onderwijs door heel het land.
In de Workshop ‘EHBPO’, ofwel ‘Eerste Hulp Bij Prompting voor het Onderwijs’, gaat Jeroen in op de specifieke kunst van het opstellen van prompts die optimaal zijn voor een onderwijsomgeving, zodat leerkrachten en andere belanghebbenden er het meeste uit kunnen halen voor hun beroepspraktijk. De workshop heeft een praktische insteek. Het is nodig een device mee te brengen en een account te hebben voor ChatGPT.

15:50 - 16:30

Kasper van Kooten
Kasper van Kooten

De dag sluiten we af met niemand minder dan Kasper van Kooten, onder meer bekend van zijn theatershow en gelijknamige boek 'Van Kooten en de beat' en de televisieserie All Stars.
Net als zijn vader, is Kasper een meesterlijke satiricus, die op hilarische wijze de tijdgeest en actuele gebeurtenissen aan de kaak stelt. Tijdens de INNOVATORS Academy geeft hij een unieke kijk op alledaagse situaties, waarbij hij ons inspireert met zijn originele blik op de wereld.

Keynote: Richard van Hooijdonk - De toekomst van ons onderwijs

De nieuwe generaties komen terecht in de meest geavanceerde wereld ooit, waar alles steeds meer gedigitaliseerd is. Het is dan ook belangrijk dat scholen hen goed voorbereiden op de toekomst. We gaan het onderwijs radicaal veranderen. In de wereld van morgen hebben we nieuwe skills nodig. Daarbij gaat het niet alleen over technologie, maar juist ook de zachte skills. Digitale leerroutes leveren onderwijs op maat en kunstmatige intelligentie ondersteunt docent en leerling. De school van morgen is een laboratorium. Offline en online. Een combinatie van samen leren en experimenteren. Doe jij al mee?
Richard van Hooijdonk
Kasper van Kooten

Giller van een eindshow

De dag sluiten we af met niemand minder dan Kasper van Kooten, onder meer bekend van zijn theatershow en gelijknamige boek 'Van Kooten en de beat' en de televisieserie All Stars.

Net als zijn vader, is Kasper een meesterlijke satiricus, die op hilarische wijze de tijdgeest en actuele gebeurtenissen aan de kaak stelt. Tijdens de INNOVATORS Academy geeft hij een unieke kijk op alledaagse situaties, waarbij hij ons inspireert met zijn originele blik op de wereld.

Meld je nu alvast aan

Het programma van 15 november 2023 wordt later bekendgemaakt. Maar je kunt je nu al inschrijven en jouw plekje reserveren!

Editie 2022: Bekijk de aftermovie

We kijken terug op een geslaagde eerste editie van de INNOVATORS MBO Academy 2022. Ben jij er dit jaar (weer) bij? Hier alvast een sneak preview van wat jou te wachten staat.

Er zijn vorig jaar tevens prachtige foto's gemaakt door fotograaf Frans Peeters. Klik op onderstaande button voor de beelden van dag.

Terugblik foto's

Hoe ziet het programma eruit?

Zodra het programma, of een deel ervan, bekend is zullen we dat publiceren op de evenementpagina. Houd er wel rekening mee dat er in aanloop van de MBO Academy nog e.e.a. kan wijzigen.

Zijn er deelnamekosten aan verbonden?

Deelname aan de MBO Academy is voorlopig kosteloos, maar aanmelden is niet vrijblijvend. Bij een no-show (zonder afmelden) zijn we hoe dan ook genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Kun je er onverhoopt niet bij zijn? Meld je dan tijdig af via [email protected].

Wanneer ontvang ik een bevestiging?

Na aanmelden ontvang je per e-mail een bevestiging van deelname. In sommige gevallen belandt de bevestigingsmail in de spambox. Controleer deze dan ook altijd wanneer je nog niks hebt ontvangen.

In aanloop naar de MBO Academy zullen we je per e-mail op de hoogte houden van het programma.

Hoe kom ik er?

Met het ov: Vanaf station Apeldoorn is Orpheus goed bereikbaar met het OV.

Met de auto: Er is een gemeentelijke parkeergarage naast Orpheus en er zijn meerdere parkeergarages op loopafstand.

Parkeergarage Orpheus | Bevindt zich op 2 minuten loopafstand.

Q-Park Museum Centrum | Roggestraat 133, Apeldoorn

Parkeergarage Marktplein | Deventerstraat 22a, Apeldoorn

Wordt het evenement vastgelegd?

Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je deelneemt aan de MBO Academy geef je de organisatie toestemming om beelden te gebruiken voor communicatiedoeleinden. We gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf.

Kan ik online deelnemen?

Vanwege het interactieve karakter van het evenement zal er geen livestream beschikbaar zijn.

Contact

Vragen? Opmerkingen? Tips? Laat het ons weten!