Implementatieverankering Digitale Geletterdheid

Implementatieverankering Digitale Geletterdheid

Om te begeleiden bieden wij een pakket waarmee de implementatie en uitrol van digitale geletterdheid verankerd en begeleid wordt binnen een school. Hiermee maakt de school stappen en wordt de school bij keuzes geholpen.
 • Leren
 • Doen
 • Ervaren
4 dagdelen
Op school

Het gemak van jouw eigen school is natuurlijk onovertroffen.

€ 3.500 per traject/school

Inclusief BTW en ongeacht het aantal deelnemers.

Inhoud

Met minimale inzet en investering, wordt tevredenheid, continuïteit en inbedding van digitale geletterdheid geboden. Dit pakket bevat onder andere een starttraining, leerlijnbegeleiding, bepalen van leerkrachtniveaus, teamgesprek voor bewustwording digitale geletterdheid, begeleiding op werkwijze (zelfstandig, geïntegreerd, projectmatig) en evaluatiemomenten. De verankering biedt voor de school:

 • Continuïteit digitale geletterdheid
 • Bewaking op voortgang en ontwikkeling met elkaar
 • Inspelen op hiaten en verschillen
 • Bepalen en bewaken van visie en doelen
 • Verdieping en uitbreiding
 • Meer uit en met DIGIT
 • Vervolg en verdiepingstrainingen
 • Workshops en device-demonstraties

Dagdeel 1

 1. Opening en teamgesprek & bewustwording
 2. Presentatie DIGIT-po
 3. Maatwerkleerlijn opstellen
 4. Werkwijze bepalen: klassikaal, zelfstandig, geïntegreerd, projectmatig werken etc.
 5. Leerkrachtniveau bepalen (nulmeting)

Dagdeel 2

 1. Korte evaluatie dagdeel 1 & verwachtingen
 2. Starttraining DIGIT-po, gericht op leerlijn en werkwijze
 3. Werkwijzebegeleiding
 4. Vervolg nulmetingen leerkrachten indien nodig
 5. Openstaande actiepunten oppakken

Dagdeel 3 & 4

 1. Bevindingen inventariseren
 2. Evalueren
 3. Verbeterpunten & vervolg afstemmen
 4. Evt. aanpassingen maken op werkwijze en leerlijn
 5. Evt. alternatieve werkwijze aanleren, demonstreren
 6. Afronding, evaluatie & begeleiding

Vraag informatie aan:

Bij jou op school

Het comfort van jouw eigen school en klaslokaal is natuurlijk onovertroffen. Wij komen de opleiding geheel verzorgd geven waar jij wilt.

Certificaat na afloop

Heb je de opleiding met goed gevolg afgerond, dan ontvang je van ons een (digitaal) certificaat na afloop. Dit certificaat geeft tevens recht op deelname aan de Academy Experience! Kom jij ook?

Contact

Vragen? Opmerkingen? Tips? Laat het ons weten!