Digitale Fitheid

Digitale Fitheid

Als leraren bewust tijd en aandacht steken in hun digitale fitheid dan levert dat duurzaam voordeel op. Ze kunnen met hun digitaal werkgereedschap in minder tijd en met minder energie meer werk gedaan krijgen. Digitale Fitheid biedt een omgeving waar leraren kunnen werken aan hun digitale fitheid. De nadruk ligt op bewustwording en vaardigheden die nodig zijn om digitaal fit(ter) te worden en te blijven. We gaan 4 maanden met een groep leraren aan de slag om het niveau van digitale fitheid omhoog te tillen en we geven daarbij een perspectief om digitaal fit te blijven
  • Leren
  • Doen
  • Ervaren
? dagdelen
Op school of op locatie
€ ? per deelnemer

Inhoud

Digitale Fitheid zal voor iedereen een eigen unieke invulling moeten krijgen die uitgaat van bestaande vaardigheden, de inhoud van het werk, en waar persoonlijke kracht, uitdagingen en interesses liggen. Daarom bieden we elke leraar de mogelijkheid om in een korte 1-op-1-sessie (30 minuten, online) in gesprek te gaan om te inventariseren welke behoefte het meest leeft, zodat we daarop in kunnen spelen. Daarna gaan we 4 maanden met een groep leraren aan de slag om niveau van digitale fitheid omhoog te tillen en we geven daarbij een perspectief om digitaal fit te blijven.

Na het volgen van de training zijn en blijven leraren digitaal fit(ter). Het niveau van digitale fitheid is omhoog getild en daarbij is het perspectief gegeven om digitaal fit te blijven. Om tot dit niveau te komen, worden ten eerste de leer- en ontwikkel wensen geïnventariseerd. Per persoon wordt een planning van de concrete stappen gemaakt die nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken d.m.v. leren en ontdekken. Na afloop van de training volgt de evaluatie en wordt ervoor gezorgd dat de bereikte Digitale Fitheid geborgd en eventueel uitgebreid kan worden.

Vraag informatie aan:

Contact

Vragen? Opmerkingen? Tips? Laat het ons weten!